CNC výroba

Logo
Šimůnek, s.r.o.
česká soukromá strojírenská firma
založena v roce 2007
PDF prezentace
Prezentace nabízených výrobků
Prezentace výrobků (formát PDF, anglicky)

Čím se zabýváme

Specializujeme se především na malou a středně velkou sériovou výrobu přesných dílců dle projektové dokumentace zákazníků.

Disponujeme výrobními a skladovými prostory o celkové rozloze 4 000 m2. Další firemní prostory jsou pronajímány a je možné je v budoucnu využít pro případné rozšiřování stávajících výrobních a skladových prostor.

Aktuálně (2019) v naší společnosti pracuje 30 kmenových zaměstnanců.

Stroje

Náš strojový park sestává z jedenácti dlouhotočných CNC strojů, kde obrábíme Ø 4 - 42 mm a ze dvou strojů Mori Seiki, kde se obrábí Ø 30 - 80 mm z tyčového materiálu a Ø 30 - 355 mm v přírubové verzi. Pro výrobu nerotačních dílců je využíván CNC stroj HAAS. Odmaštění součástí probíhá v pračce SUMA WIR 44/OSK.

Jakost dílců je kontrolována základními měřidly, digitálním výškoměrem, profil projektorem a souřadnicovým měřícím přístrojem ZEISS, který byl zakoupen v roce 2018.

Jsme držitelem certifikátu systému řízení kvality ISO 9001:2015.

V rámci kooperační spolupráce s dlouhodobě ověřenými dodavateli jsme schopni zajistit všechny běžné druhy povrchových úprav.

Mezi naše spokojené zákazníky patří společnosti z České republiky, které působí především v oblastech hasičské techniky, průmyslových armatur, jaderné energetiky a automobilového průmyslu.

Pozitivní přístup k investicím nám umožňuje pružné rozšiřování výroby dle potřeb našich zákazníků, s kterými vytváříme dlouhodobé partnerské vztahy.

Rozsah činnosti firmy

Strojírenská zakázková výroba, obrábění rotačních a frézovaných dílců a s ní související řízení environmentálních aspektů.

Politika kvality a ochrany životního prostředí

Politikou firmy Šimůnek, s.r.o (dále Šimůnek) je schopnost dodávat shodné výrobky zákazníkům dle jejich technické dokumentace a dalších požadavků stanovených objednávkou, kde je hlavním úkolem přetvořit hutní polotovary pomocí třískového obrábění na požadovaný výrobek co nejšetrnějším způsobem k našemu okolí. Šimůnek dbá nejen na správnost výrobků, ale také včasné dodání v odpovídajícím balení při tvorbě minimálního množství odpadu.

Našim cílem je navázat dlouhodobou spolupráci s firmami v České republice a společně být konkurence schopní i na mezinárodním trhu. Znamená to, pružně plnit jejich současné požadavky a dlouhodobě se připravovat na potřeby budoucí.

Pro zachování konkurenceschopnosti v daném odvětví musíme našim zákazníkům nabízet neustále se zlepšující a inovativní služby, které zajistí co nejvyšší poměr výkonu výrobku/ k jeho ceně. Aktivně, tak spolupracujeme a rozvíjíme vztahy s našimi dodavateli.

Naše hlavní dodavatele pravidelně kontrolujeme a vedeme s nimi jednání o našich požadavcích s ohledem na požadavky našich zákazníků. Nemůžeme si dovolit ohrozit kvalitu našich výrobků, zpoždění termínu nebo naše okolí z pohledu enviromentální odpovědnosti.

Pro zajištění trvale vysoké kvality námi vyráběných výrobků a nabízených služeb využíváme dostupné možnosti a prostředky. Zkoumáme rizika napříč celou firmou a odstraňujeme kritická místa efektivním systémem řízení kvality. Neustálé zlepšování systému managementu kvality v naší firmě dle ČSN EN ISO 9001 považujeme za nepřetržitý proces.

Pro nás i naše následovníky chceme žít v čistém a zdravém životním prostředí, a proto jsme se zavázali k ochraně životního prostředí a pravidelnými školeními prohlubujeme povědomí zaměstnanců v této oblasti. Snižujeme dopady výrobních i nevýrobních činností na životní prostřední řízením environmentálních aspektů dle ČSN EN ISO 14001. Efektivně využíváme energii, suroviny, zdroje a dbáme na správné třídění odpadů napříč celou firmou.

Pro naše zaměstnance vytváříme příznivé pracovní podmínky se zajímavou nabídkou práce, za kterou získají odpovídající ohodnocení (mzda, benefity). Zaměstnancům nabízíme možnost trvalého zvyšování odborné způsobilosti a dalšího rozvoje, která je spojená s vykonáváním jejich práce a plněním stanovených úkolů. Chceme a dáváme jim možnost, aby prostřednictvím své vlastní pracovní iniciativy mohli sami poznat, čeho jsou schopni dosáhnout a jak úspěšní mohou být. Motivujeme je k týmové spolupráci, rozvíjení osobní odpovědnosti a nepřetržitému procesu zlepšování kvality celé firmy. Při výběru a hodnocení zaměstnanců klademe důraz na stejné hodnoty, které uplatňujeme při vztahu s našimi zákazníky, tedy: kvalitu, loajalitu, flexibilitu, odpovědnost, pracovitost a poctivost.

Získané finanční zdroje slouží k dalšímu rozvoji firmy. Investujeme do nových výrobních technologií, údržby a správy infrastruktury, snížení tvorby emisí vznikajících výrobou a udržení a rozvoje integrovaného systému řízení.

Při plnění požadavků našich zákazníků trvale respektujeme právní předpisy a zákonná nařízení příslušné legislativy.

V Ústí nad Orlicí dne 25. října 2023

Realizované projekty

FVE Šimůnek s.r.o. - CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0003395 je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je instalace fotovoltaické elektrárny (včetně akumulace) sloužící pro vlastní spotřebu žadatele. Za pomoci využití obnovitelných zdrojů dojde k optimalizaci zajištění elektrické energie pro podnikatelskou činnost.

FVE

Kontakt

Šimůnek, s.r.o.

Třebovská 653
562 03 Ústí nad Orlicí
IČ: 27508692
DIČ: CZ27508692

Společnost je registrována pod spisovou značkou oddíl C, vložka 23202 ze dne 17. ledna 2007 u Krajského soudu v Hradci Králové.

Zastoupena: Pavlou Šimůnkovou, jednatelkou.

Pozor! Od 1. 9. 2023 došlo ke změně sídla, sídlo je v místě provozovny s novým číslem popisným.

Logo

Provozovna

Šimůnek, s.r.o.
Třebovská 653
562 03 Ústí nad Orlicí

Vedení společnosti

Pavla Šimůnková
jednatelka
Tel.: +420 739 475 822

Ing. Jiří Miřejovský
výrobní ředitel
Tel.: +420 739 052 578
mirejovsky@cncvyroba.com

Ing. Lucie Rybková
obchodní ředitelka
Tel.: +420 733 735 806
rybkova@cncvyroba.com

Poptávky

Vaše poptávky nám můžete posílat na poptavky@cncvyroba.com
nebo objednavky@cncvyroba.com. Děkujeme.