CNC výroba

Logo
Šimůnek, s.r.o.
česká soukromá strojírenská firma
založena v roce 2007
PDF prezentace
Základní informace o naší společnosti naleznete
v této prezentaci (formát PDF, anglicky)

Čím se zabýváme

Specializujeme se především na malou a středně velkou sériovou výrobu přesných dílců dle projektové dokumentace zákazníků.

Disponujeme výrobními a skladovými prostory o celkové rozloze 4 000 m2. Další firemní prostory jsou pronajímány a je možné je v budoucnu využít pro případné rozšiřování stávajících výrobních a skladových prostor.

Aktuálně (2019) v naší společnosti pracuje 30 kmenových zaměstnanců.

Stroje

Náš strojový park sestává z jedenácti dlouhotočných CNC strojů, kde obrábíme Ø 4 - 42 mm a ze dvou strojů Mori Seiki, kde se obrábí Ø 30 - 80 mm z tyčového materiálu a Ø 30 - 355 mm v přírubové verzi. Pro výrobu nerotačních dílců je využíván CNC stroj HAAS. Odmaštění součástí probíhá v pračce SUMA WIR 44/OSK.

Jakost dílců je kontrolována základními měřidly, digitálním výškoměrem, profil projektorem a souřadnicovým měřícím přístrojem ZEISS, který byl zakoupen v roce 2018.

Jsme držitelem certifikátu systému řízení kvality ISO 9001:2015.

V rámci kooperační spolupráce s dlouhodobě ověřenými dodavateli jsme schopni zajistit všechny běžné druhy povrchových úprav.

Mezi naše spokojené zákazníky patří společnosti z České republiky, které působí především v oblastech hasičské techniky, průmyslových armatur, jaderné energetiky a automobilového průmyslu.

Pozitivní přístup k investicím nám umožňuje pružné rozšiřování výroby dle potřeb našich zákazníků, s kterými vytváříme dlouhodobé partnerské vztahy.

Rozsah činnosti firmy

Strojírenská zakázková výroba, obrábění rotačních a frézovaných dílců a s ní související řízení environmentálních aspektů.

Politika kvality a ochrany životního prostředí

• Politikou firmy Šimůnek, s.r.o (dále Šimůnek) je schopnost dodávat shodné výrobky zákazníkům dle jejich technické dokumentace a dalších požadavků stanovených objednávkou, kde je hlavním úkolem přetvořit hutní polotovary pomocí třískového obrábění na požadovaný výrobek co nejšetrnějším způsobem k našemu okolí. Šimůnek dbá nejen na správnost výrobků, ale také včasné dodání v odpovídajícím balení při tvorbě minimálního množství odpadu.

• Našim cílem je navázat dlouhodobou spolupráci s firmami v České republice a společně být konkurence schopní i na mezinárodním trhu. Znamená to, pružně plnit jejich současné požadavky a dlouhodobě se připravovat na potřeby budoucí.

• Pro zachování konkurenceschopnosti v daném odvětví musíme našim zákazníkům nabízet neustále se zlepšující a inovativní služby, které zajistí co nejvyšší poměr výkonu výrobku/ k jeho ceně. Aktivně, tak spolupracujeme a rozvíjíme vztahy s našimi dodavateli.

• Naše hlavní dodavatele pravidelně kontrolujeme a vedeme s nimi jednání o našich požadavcích s ohledem na požadavky našich zákazníků. Nemůžeme si dovolit ohrozit kvalitu našich výrobků, zpoždění termínu nebo naše okolí z pohledu enviromentální odpovědnosti.

• Pro zajištění trvale vysoké kvality námi vyráběných výrobků a nabízených služeb využíváme dostupné možnosti a prostředky. Zkoumáme rizika napříč celou firmou a odstraňujeme kritická místa efektivním systémem řízení kvality. Neustálé zlepšování systému managementu kvality v naší firmě dle ČSN EN ISO 9001 považujeme za nepřetržitý proces.

• Pro nás i naše následovníky chceme žít v čistém a zdravém životním prostředí, a proto jsme se zavázali k ochraně životního prostředí a pravidelnými školeními prohlubujeme povědomí zaměstnanců v této oblasti. Snižujeme dopady výrobních i nevýrobních činností na životní prostřední řízením environmentálních aspektů dle ČSN EN ISO 14001. Efektivně využíváme energii, suroviny, zdroje a dbáme na správné třídění odpadů napříč celou firmou.

• Pro naše zaměstnance vytváříme příznivé pracovní podmínky se zajímavou nabídkou práce, za kterou získají odpovídající ohodnocení (mzda, benefity). Zaměstnancům nabízíme možnost trvalého zvyšování odborné způsobilosti a dalšího rozvoje, která je spojená s vykonáváním jejich práce a plněním stanovených úkolů. Chceme a dáváme jim možnost, aby prostřednictvím své vlastní pracovní iniciativy mohli sami poznat, čeho jsou schopni dosáhnout a jak úspěšní mohou být. Motivujeme je k týmové spolupráci, rozvíjení osobní odpovědnosti a nepřetržitému procesu zlepšování kvality celé firmy. Při výběru a hodnocení zaměstnanců klademe důraz na stejné hodnoty, které uplatňujeme při vztahu s našimi zákazníky, tedy: kvalitu, loajalitu, flexibilitu, odpovědnost, pracovitost a poctivost.

• Získané finanční zdroje slouží k dalšímu rozvoji firmy. Investujeme do nových výrobních technologií, údržby a správy infrastruktury, snížení tvorby emisí vznikajících výrobou a udržení a rozvoje integrovaného systému řízení.

• Při plnění požadavků našich zákazníků trvale respektujeme právní předpisy a zákonná nařízení příslušné legislativy.

V Ústí nad Orlicí dne 25. října 2023

Kontakt

Šimůnek, s.r.o.

Třebovská 653
562 03 Ústí nad Orlicí
IČ: 27508692
DIČ: CZ27508692

Společnost je registrována pod spisovou značkou oddíl C, vložka 23202 ze dne 17. ledna 2007 u Krajského soudu v Hradci Králové.

Zastoupena: Pavlou Šimůnkovou, jednatelkou.

Pozor! Od 1. 9. 2023 došlo ke změně sídla, sídlo je v místě provozovny s novým číslem popisným.

Logo

Provozovna

Šimůnek, s.r.o.
Třebovská 653
562 03 Ústí nad Orlicí

Vedení společnosti

Pavla Šimůnková
jednatelka
Tel.: +420 739 475 822

Ing. Jiří Miřejovský
výrobní ředitel
Tel.: +420 739 052 578
mirejovsky@cncvyroba.com

Ing. Lucie Rybková
obchodní ředitelka
Tel.: +420 733 735 806
rybkova@cncvyroba.com

Poptávky

Vaše poptávky nám můžete posílat na poptavky@cncvyroba.com nebo objednavky@cncvyroba.com. Děkujeme.